محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه کارمزد عملکرد به ارائه دهندگان پرداخت می شود و از دنبال کنندگان برداشت می شود؟

کپی تریدینگ ویندزور بروکرز بصورت هفتگی شروع به پرداخت کارمزد های عملکرد به ارائه دهنده از هر اشتراک دنبال کننده می کند. پس از پایان بازه معاملات هفتگی، کپی تریدینگ ویندزور بروکرز شروع به پرداخت کارمزد های عملکرد به ارائه دهنده از هر اشتراک دنبال کننده می کند. مبلغ از حساب معاملاتی دنبال کننده برداشت و به عنوان کارمزد ثبت می شود. هنگامی که یک دنبال کننده فرآیند برداشت از حساب خود را آغاز می کند، شرکت ارزیابی کاملی برای محاسبه کارمزد های عملکرد بدهکار توسط دنبال کننده انجام می دهد. این ارزیابی برای همه روش های برداشت انجام می شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که مشتری نمی تواند مبلغی بیشتر از اکوئیتی موجود در حساب خود منهای کارمزدهای عملکرد بدهی را برداشت کند. پس از شروع تراکنش پرداخت، کارمزد های عملکرد بدهی به طور کامل به ارائه دهندگان پرداخت می شود، صرف نظر از میزان برداشت. این تضمین می کند که ارائه دهندگان کارمزد های عملکرد خود را به موقع دریافت می کنند. علاوه بر این، اگر دنبال کننده تصمیم به برداشت وجه یا لغو اشتراک از ارائه دهنده قبل از پایان بازه معاملاتی هفتگی بگیرد، کارمزد عملکرد تا آن نقطه از زمان محاسبه می شود و پرداخت بلافاصله پس از درخواست برداشت وجه یا پس از پایان دادن به اشتراک ارائه دهنده انجام می شود.