محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه می توانم کپی کردن یک ارائه دهنده را متوقف کنم؟

برای توقف کپی کردن یک ارائه‌دهنده، می‌توانید لغو اشتراک آن‌ها را انتخاب کنید، در نتیجه اشتراک پایان می‌یابد و معاملات باز کپی‌شده از آن ارائه‌دهنده را می‌بندید، یا می‌توانید اشتراک را به حالت تعلیق درآورید تا معاملات موجود خود را حفظ کنید، اما دیگر معاملات جدید را باز نکنید. توجه: برخی از ابزارهای مدیریت ریسک نیز می‌توانند اقدام لغو اشتراک را اجرا کنند.

تعلیق یک اشتراک، کپی را متوقف می کند، اما پارامترهای آن را برای دنبال کننده قابل ویرایش نگه می دارد. برای مثال، اگر مطمئن نیستید که می‌خواهید استراتژی یک ارائه‌ دهنده را ادامه دهید و می‌خواهید کمی زمان بگذارید تا در مورد آن فکر کنید، می‌توانید اشتراک را به حالت تعلیق درآورید تا کپی کردن معاملات جدید متوقف شود (اما معاملات موجود را حفظ کنید). سپس، اگر انتخاب کنید به کپی کردن همان ارائه دهنده ادامه دهید، می توانید اشتراک را دوباره فعال کنید (چه با پارامترهای جدید یا موجود) اما بر خلاف اولین فعال سازی، فقط می توانید موقعیت های آینده ارائه دهنده را کپی کنید.