محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

پس از کپی کردن شخصی، چقدر طول می کشد تا معاملات در حساب من انجام شود؟

در عرض چند ثانیه پس از باز کردن یک موقعیت، معاملات ارائه دهنده در حساب معاملاتی شما کپی می شود.