محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

هر چند وقت یک‌بار صفحه رتبه‌بندی برای نمایش آخرین نتایج معاملاتی من بروزرسانی می‌شود؟

صفحه رتبه‌ بندی‌ها هر چند دقیقه یکبار بروزرسانی می‌شود، بنابراین نتایج حساب‌های معاملاتی شما در چند لحظه در صفحه رتبه‌ بندی تحت داده‌ها و آمار منعکس می‌شود.