محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

اگر اشتراک یک ارائه دهنده را لغو کنم، برای موقعیت های باز من چه اتفاقی می افتد؟

هنگامی که “لغو اشتراک” از یک ارائه دهنده را انتخاب کنید، تمام موقعیت های فعلی شما بسته می شود. می‌توانید با انتخاب «تعلیق» اشتراک، موقعیت‌های فعلی خود را باز نگه دارید.