محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا می توانم پس از فعال کردن اشتراک خود، موقعیت های معاملاتی باز یک ارائه دهنده را کپی کنم؟

بله. در اولین فعال‌سازی اشتراک، به شما این امکان داده می‌شود که موقعیت‌های فعلی ارائه‌ دهنده را کپی کنید.