محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا می توانم اندازه حجم پوزیشن های اجرا شده توسط ارائه دهنده را کنترل کنم؟

بله. هنگامی که انتخاب می‌کنید یک ارائه‌ دهنده را کپی کنید، از شما خواسته می‌شود که پارامترهای معامله خود را از جمله حجم معاملات، تریگر های مدیریت ریسک و موارد دیگر تنظیم کنید.

هنگام انتخاب اندازه حجم، می توانید یکی از گزینه های موجود را انتخاب کنید:

مضربی از حجم (Multiply)
هنگام کپی کردن یک معامله، می توانید انتخاب کنید که حجم معاملات یک ارائه دهنده را در هر عددی ضرب کنید. می توانید حجم لات را بزرگتر (x2 یا x10) یا کوچکتر (x0.5 یا x 0.01) انتخاب کنید.

این گزینه برای دنبال کنندگانی توصیه می شود که می خواهند مستقیماً ریسک خود را در مقایسه با ارائه دهنده افزایش یا کاهش دهند.

تناسب خودکار (Autoscale)
همچنین می توانید انتخاب کنید که اندازه حجم هر موقعیتی که کپی می کنید متناسب با شما و ارائه دهنده باشد. به عبارت دیگر، اندازه حجم بر اساس نسبت موجودی / ارزش اکوئیتی شما در مقایسه با ارائه دهنده در زمان کپی خواهد بود. در اینجا، شما همچنین گزینه “Multiplier” را برای سفارشی سازی اضافه دریافت می کنید. این به طور پیش فرض روی 1 تنظیم شده است، اما می توان آن را بر این اساس اصلاح کرد.

برای مثال، فرض کنید که گزینه Autoscale را انتخاب کرده و ضریب را روی 1 قرار دهید. دنبال کننده دارای موجودی 1000 دلار است، در حالی که موجودی ارائه دهنده 2000 دلار است.

برای یافتن نسبت متناسب، 1000 دلار را بر 2000 دلار تقسیم می کنید که 0.5 به دست می آید. بعد، با توجه به اینکه ضریب روی 1 تنظیم شده است، شما 0.5 را در 1 ضرب می کنید. بنابراین، اگر ارائه دهنده 1 لات را باز کند، دنبال کننده 0.5 لات باز می کند.

این به دنبال کنندگانی توصیه می شود که بالانس/اکوئیتی ارائه دهنده را می دانند.