محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا محدودیتی برای تعداد دنبال کننده ای که یک ارائه دهنده می تواند داشته باشد، وجود دارد؟

تعداد دنبال کننده هایی که یک ارائه دهنده می تواند داشته باشد نامحدود است.