محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

زمان پلتفرم معاملاتی بر اساس کجاست؟

به وقت اروپای شرقی UTC +2 زمان زمستان / UTC + 3 به وقت تابستان.