محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

کدام کارت های اعتباری پذیرفته می شوند؟

کارتهای ویزا ، مستر و مائسترو برای واریز و برداشت پذیرفته می شوند.