محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

رسیدگی به درخواست برداشت من چه مدت طول می کشد؟

درخواستهای برداشت معمولاً در صورت دریافت در ساعات کاری توسط بخش مالی در همان روز پردازش می شوند ، در غیر این صورت در روز کاری بعدی پردازش می شوند. برای ادامه هر درخواست برداشت ، وضعیت حساب شما باید “Passed” شود و کلیه جزئیات مربوطه باید در دسترس باشد
توجه به این نکته مهم است که پس از پردازش برداشت از طرف ما ، مدت زمان لازم برای واریز شدن به حساب شما به ارائه دهنده خدمات پرداخت بستگی دارد