محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

حداقل مبلغ برداشت چقدر است؟

حداقل مبلغی وجود ندارد. با این حال توجه داشته باشید که برخی از ارائه دهندگان خدمات پرداخت محدودیت ها و قوانینی در مورد حداقل مبلغ قابل برداشت دارند. جزئیات مربوط به هر روش در کابین موجود است.