محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

برای برداشت از کدام روش استفاده کنم؟

برداشت وجه تنها با استفاده از همان روش استفاده شده برای واریز وجه به حساب شما انجام می گیرد