محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا کارگزاری ویندزور هزینه برداشت را دریافت می کند؟

هزینه های برداشت توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت، دریافت می شود.