محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

pip / tick چیست؟

Pip / tick به نوسان حداقل قیمت ابزار مالی اشاره دارد. اطلاعات بیشتر در “‘Product Outline” در بخش اسناد حقوقی در کابین شما یا در وب سایت ما وجود دارد