محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

کجا می توان هزینه های بهره شبانه یا سواپ را پیدا کرد؟

هزینه های بهره شبانه یا سواپ را می توانید از طریق پلتفرم معاملاتی تحت عنوان “specification” مشاهده کنید.