محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه P / L (سود یا ضرر) در هر معامله را محاسبه کنم؟

سود و زیان یک معامله را می توان با ضرب پیپ های بدست آمده یا از دست رفته در ارزش پیپ و تعداد لاتها منهای هزینه بهره بانه و کمیسیون ها در صورت وجود محاسبه کرد.