محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه نرخ ابزار مالی (قیمت ها) را تعیین می کنید؟

قیمت های نشان داده شده در MT4 توسط شرکت قرار داده شده و بر اساس قیمت دریافتی از ارائه دهندگان نقدینگی ما تعیین می شود.