محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه مارجین مورد نیاز را محاسبه کنم؟

فارکس = لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار * درصد مارجین مورد نیاز * نرخ تبدیل (در صورت نیاز) CFD (معاملات آتی – سهام – شاخص ها) = لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار * درصد مارجین مورد نیاز * نرخ تبدیل (در صورت نیاز ) اطلاعات بیشتر در مورد مارجین مورد نیاز در شرایط معاملات ما در دسترس است https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/bz_tc.pdf

مثال 1: margin required- FX
لات * اندازه قرارداد / حداکثر لوریج * نرخ تبدیل (در صورت نیاز)
ارز حساب مشتری USD
لوریج حساب – 1:500
ابزار معاملات: EURUSD
حجم معاملات: 20 لات
مارجین مورد نیاز: 20 * 100,000 / 500 * 1.09000
کل مارجین مورد نیاز: 4،360 USD.

مثال 2: مارجین مورد نیاز – FX
ارز حساب مشتری USD
لوریج حساب – 1:500
ابزار معاملات: EURUSD
حجم معاملات: 120 لات
مارجین مورد نیاز برای سطح اول: 100 * 100,000 / 500 * 1.09000
مارجین مورد نیاز برای سطح دوم: 20 * 100،000 * 1.09000
کل مارجین مورد نیاز: 21،800 + 10،900 = 32،700 USD.
—————————————————- ————————————————-
مثال 3: مارجین مورد نیاز – فلزات نقدی و CFD
لات * اندازه قرارداد / حداکثر لوریج * نرخ تبدیل (در صورت نیاز)
ارز حساب مشتری USD
لوریج حساب – 1:500
ابزار معاملات: XAUUSD
حجم معاملات: 60 لات
مارجین مورد نیاز برای سطح اول: 50 * 100/250 * 1607.00
مارجین مورد نیاز برای سطح دوم: 10 * 100/150 * 1607.00
کل مارجین مورد نیاز: 32،140 + 10،713.33 = 42،853.33 USD
—————————————————- ———————————————
مثال 4: مارجین مورد نیاز – شاخص های CFD
تعداد لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار / حداکثر لوریج * نرخ تبدیل (در صورت نیاز)
ارز حساب مشتری USD
لوریج حساب – 1:500
ابزار معاملات: UK100
حجم معاملات: 2 لات
مارجین مورد نیاز: 2 * 10 * 6650/200
کل مارجین مورد نیاز: 665 دلار

مثال 5: مارجین مورد نیاز – شاخص های CFD
تعداد لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار / حداکثر لوریج * نرخ تبدیل (در صورت نیاز)
ارز حساب مشتری USD
لوریج حساب – 1:500
ابزار معاملات: UK100
حجم معاملات: 30 لات
مارجین مورد نیاز برای سطح اول: 20 * 10 * 6650/200
مارجین مورد نیاز برای سطح دوم: 10 * 10 * 6650/125
کل مارجین مورد نیاز: 6650 + 5،320 = 11970 USD.