محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چرا در حساب های زیرودر کمیسیون فارکس و فلزات گرانبها کمیسیون می گیرید؟

اعمال کمیسیون در Forex و Spot Precious Metals ما را قادر می سازد که اسپرد خام ارائه کنیم که به مشتریان امکان معامله با اسپردهای پایین تر را می دهد که به اجرای بهتر معاملات پندینگ کمک می کند و شفافیت را افزایش می دهد.