محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چرا اسپرد متفاوت است؟

اسپردها به ویژه در شرایط بی ثباتی بازار در معرض تغییر هستند زیرا بسته به نوسانات و نقدینگی بازار در ساعات مختلف روز تغییر می کنند.