محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

هزینه های پنهانی وجود دارد؟

اطلاعات مربوط به هزینه های اعمال شده به حساب (های) در اسنادی که قبل از افتتاح حساب (های) ارائه شده است و می توانند در کابین و پلتفرم معاملاتی مشاهده شوند