محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

منظور از Cancelled Order چیست؟

Cancelled Order سفارشی است که قبلاً برای خرید یا فروش نماد مالی ثبت شده که قبل از اجرای آن لغو می شود.