محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

منظور از “ASK” چیست؟

این قیمتی است که یک معامله گر مایل به خرید ابزار مالی در آن است. سفارشات خرید مشتریان در MT4 با قیمت “Ask” باز می شود.