محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

مقاومت (سطح مقاومت) به چه معناست؟

سطح مقاومت سطوح قیمتی است که تصور می شود فروش آنقدر قوی است که از افزایش قیمت ها جلوگیری می کند. مقاومت زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سقف برسد زیرا دیگر خریدارانی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر نیستند.