محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

مارجین آزاد چیست؟

مبلغی از حساب شما هست که میتوانید به عنوان مارجین برای باز کردن معاملات جدید استفاده شود. که به شرح زیر محاسبه می شود: مارجین آزاد = اکویتی – مارجین مورد نیاز