محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

لوریج حساب معاملاتی چیست؟

لوریج پیش فرض 1:1000(بسته به نهاد معاملاتی و ابزار مورد معامله، لطفاً به صفحه لوریج داینامیک مراجعه کنید) است. لوریج پیش فرض اعمال شده توسط شرکت 1:1000(بسته به نهاد معاملاتی و ابزار مورد معامله، لطفاً به صفحه لوریج داینامیک مراجعه کنید) است ، با این وجود شما توانایی درخواست لوریج مختلف را دارید. این شرکت از لوریج داینامیک یا دینامیک استفاده می کند. لوریج داینامیک ابزاری برای مدیریت ریسک است که هدف آن به حداقل رساندن ریسک ناشی از معاملات با حجم زیاد است زیرا لوریج به جای هر حساب بر اساس نماد ها گروه بندی شده اند. به طور خاص ، مارجین مورد نیاز برای هر نماد مشخص می شود و در مواردی که تعداد حجم معاملاتی باز در حساب مشتری افزایش یا کاهش می یابد ، به طور خودکار سازگار می شوند. این کار برای هر نماد معاملاتی انجام می شود. اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی اعمال لوریج داینامیک توسط شرکت ، از جمله حداکثر لوریج ارائه شده توسط شرکت در هر طبقه دارایی نماد ، موجود در ” لوریج داینامیک ” در وب سایت ما.