محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

قیمت ها را به چند رقم اعشار قیمت گذاری می کنید؟

نمادهای فارکس براساس 5 رقم اعشار قیمت گذاری می شوند.