محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

سفارش لیمیت چیست؟

سفارش لیمیت سفارش به خرید یا فروش یک ابزار مالی با قیمت مشخص است ، بصورتی که بالاتر از قیمت فعلی بازار برای “فروش” و کمتر از قیمت فعلی بازار برای “خرید”تعیین شود