محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

دستور حد ضرر یا Stop Loss چیست؟

این نوع دستور به شما امکان می دهد قیمت مشخصی تعیین کنید که در آن معامله باز شما بسته شود با هدف کاهش ریسک معاملاتی در ضرر. سفارشات Stop Loss در سطوح قیمت درخواستی تضمین نمی شود. هنگامی که بازار به قیمت تعیین شده برای بستن معامله نزدیک می شود یا از آن عبور می کند، دستور توقف فعال شده و معامله در بهترین قیمت موجود بعدی به طور خودکار بسته خواهد شد.