محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

دستور حد سود یا Take Profit چیست؟

این نوع دستور به شما امکان می دهد که قیمت مشخصی را تعیین کنید که در صورت حرکت قیمت در جهت سود شما، معامله شما بسته شود.