محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

حمایت (سطح حمایت) به چه معناست؟

سطح حمایت سطوح قیمتی است که تقاضا به اندازه کافی قوی تلقی می شود تا از افت بیشتر قیمت جلوگیری کند. حمایت زمانی اتفاق می افتد که فروشندگان دیگر تمایلی به فروش با قیمت پایین ندارند.