محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

حداقل اسپرد چقدر است؟

حداقل اسپرد ارائه شده به میزان حداقل 0.0 پیپ در حساب های زیرو و به میزان حداقل 1 پیپ در حساب های پرایم است. اسپرد کلیه ابزارها در بخش ” محصولات مالی” در بخش “مدارک” در کابین یا وب سایت ما به آدرس موجود است