محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

اسپرد چیست؟

گسترش تفاوت بین قیمت “فروش” و “خرید” هر ابزار مالی است. اسپرد شناور است به ویژه در شرایط بی ثباتی بازار دستخوش تغییر می شوند. اسپرد ممکن است در اثر رفلکس تفاوت نقدینگی در ساعات مختلف روز تغییر کند.