محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

اسپردهای ثابت چیست؟

اسپردهای ثابت تفاوت بین قیمت های “فروش” و “خرید” است که بدون توجه به شرایط بازار ثابت می مانند.