محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

ارز پایه چیست؟

ارز پایه اولین ارز ارائه شده در یک جفت ارز است. به عنوان مثال ، در جفت GBP/CHF، ارز پایه پوند بریتانیا خواهد می باشد.