محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

ارز های متفرقه چیست؟

ارزهای هستند که به ندرت مورد معامله قرار می گیرند. حجم معاملات ارزهای متفرقه معمولاً کم است و معاملات آنها معمولاً بسیار گران است، بهمین دلیل اسپرد آنها اغلب زیاد هستند.