محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا ویندزور هزینه های شبانه را اعمال می کند؟

معاملات باز در طول شب مشمول Rollover / SWAPs در ابزارهای مالی Spot است. سوآپ می تواند مقدار مثبت یا منفی باشد که به نماد معاملاتی و همچنین اینکه پوزیشن معامله ای که تمدید شده فروش یا خرید بوده است، بستگی دارد. در طرف دیگر ،حسابهای سواپ فری/استوریج هستند. استوریج هزینه ثابتی است که همیشه به حساب (های) مشتریبه صورت منفی اعمال می شود. استوریج به صورت روزانه برای معاملاتی که در طول شب باز هستند اعمال می شود ، به جز در معاملاتی که جمعه ها باز هستند ، جایی که هزینه های اعمال شده برای آنها است 3 برابر ارزش روزانه اعمال می شود.
اطلاعات بیشتر در “شرایط معاملاتی” در بخش “مدارک” در کابین یا وب سایت ما “موجود است.”