محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا می توانم در طول اخبار معاملات کنم؟

ما مشتریان خود را از معاملات از طریق اخبار متوقف نمی کنیم. با این وجود ما نمی توانیم پذیرش سفارشات جدید را چند دقیقه قبل از اعلامیه های اصلی تضمین کنیم و همچنین در صورت شرایط بی ثبات فوق العاده بازار ، سفارشات توقف را با قیمت تعیین شده تضمین نمی کنیم.