محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا محدودیتی در رابطه با روشهای معاملاتی وجود دارد؟

استراتژی های معاملاتی با هدف بهره برداری از اشتباهات در قیمت ها و یا نتیجه معاملاتی که در ارزش بازار را انجام نشده اند، مجاز و قابل قبول نیستند. ویندزور بروکرز BZ این حق را برای خود محفوظ داشته که بر علیه مشتریانی که مشخص شود قصد سوءاستفاده از استراتژیهای معاملاتی را دارند؛ چه با استفاده از تکنولوژی های پیچیده و چه به صورت دستی؛ اقدام کند، زمانیکه محرز شود که این معاملات بر اساس اشتباهات و یا هر روش دیگری که مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اطلاعات بیشتر در “توافقنامه حساب مشتری” در بخش “اسناد حقوقی” در کابین یا وب سایت ما موجود است.