محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا سفارشات خرید و فروش در زمان واقعی انجام می شود؟

کلیه معاملات، چه خرید و چه فروش ، در زمان واقعی انجام می شوند.