محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

برای معامله با ویندزور بروکرز باید چند ساله باشم؟

برای ایجاد حساب کاربری باید 18 سال یا بیشتر داشته باشید.