محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

دفاتر شما کجا هستند؟

آدرس ثبت شده ما در بلیز 35 Barrack Road, third floor, Belize City, Belize, C.A است. و آدرس معاملات در 35Barrack Road, second floor, office 204, Belize City, Belize, C.A است. شرکت ما در بلیز ثبت شده و مجوز دارد ، با این حال پشتیبانی مشتریان مستقیماً از بلیز انجام نمی شود.