محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چگونه می توانم شکایت کنم؟

به منظور طرح شکایت ، لطفاً توضیحات و تاریخ وقوع موضوع را به همراه هرگونه مستندات پشتیبانی به بخش انطباقات ویندزور به آدرس [email protected] ارسال کنید.