محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چرا به گواهی آدرس نیاز دارید؟

این بخشی از مراحل قانونی شناخت مشتری (KYC) است که برای تأیید آدرس مشتری نیاز به گواهی آدرس است.