محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

چرا به اثبات هویت نیاز دارید؟

این بخشی از روند قانونی KYC است که برای تأیید هویت مشتری نیاز به اثبات هویت است.