محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آیا حساب های دمو دارای محدودیت هستند؟

شما می توانید دو حساب دمو باز کنید. حساب های دمو 1 سال اعتبار دارد و می تواند دوباره شارژ شود. اگر می خواهید پس از ثبت نام پول مجازی بیشتری اضافه کنید ، می توانید این کار را از طریق ایمیل به آدرس [email protected] ، با ذکر شماره حساب دمو و مبلغی که می خواهید اضافه کنید ، انجام دهید.