محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

مشارکت ویندزور بروکرز در نمایشگاه فارکس اردن

برای دومین بار در طول امسال ، ویندزور بروکرز در نمایشگاه فارکس اردن شرکت می کند! در این نمایشگاه کارشناسان و معامله گران این صنعت در مورد فرصت های پیش رو و موضوعات مهم پیرامون صنعت بحث و گفتگو خواهند کرد. در تاریخ 17 و 18 سپتامبر 2019 به ما بپیوندید ، در شرایطی که تیم ما برای نشان دادن خدمات و محصولات و همچنین دیدار با مشتریان حضور خواهند داشت. این رویداد در غرفه شماره 24 هتل مونپیک ، در امان اردن برگزار می شود.

مدیر مارکتینگ شرکت :” اردن به یک مرکز اقتصادی برای کل منطقه تبدیل شده است، در واقع ما اخیرا یک دفتر را در امان افتتاح کرده ایم. افتتاح دفتر جدید ما در اردن باعث شده است که بروکرز ویندزور تعامل مستقیم تری با مشتریان اردنی شرکت داشته باشد. شرکت برای دومین بار در طول یکسال در نمایشگاه ، اثبات تعهد شرکت ما به تقویت حضور در اردن است و ما همیشه خوشحال می شویم که بازگردیم و با مشتریان جدید و قدیمی دیدار داشته باشیم”